Historia

Grops evangelisk-lutherska missonsförening

Grops evangelisk-lutherska missonsförening bildades år 1900. Dess ordförande till 1910 var reseombudet E. Eriksson i Vätö. Från 1915 och långt in på 1950-talet var hemmansägare Karl B. Frödin, Norr-Rörvik (senare Ununge). Kassör var f. sjömannen Haldor Holmgren i Grop.

Grops bönhus var färdigbyggt 1910. Det uppfördes med skänkt material och frivilliga dagsverken. Marken ställdes till förfogande av Haldor Holmgrens familj (den ägs fortfarande av hans ättlingar).

Till 1909 understödde föreningen Evangeliska Fosterlandsstiftelsen, därefter sänder den gåvor till missionssällskapet Bibeltrogna Vänner. Så småningom minskade antalet aktiva medlemmar, men syföreningen som startade i mitten på 1950-talet har hela tiden verkat och dragit in pengar både till husets underhåll och till andra ändamål.

Nyby Kapell

I början av 1980-talet övertogs Grops bönhus av Söderbykarls församling . Den sista medlemmen, Eva Magnusson i Nyby, representerade Bibeltrogna Vänner och skrev under överlåtelsehandlingarna. Därefter kallades byggnaden Nyby kapell och det har därefter hållits gudstjänster där bl a annandag jul och annandag påsk. Dessutom har första lördagen i juli hållits gåvo- och syföreningsauktion där. Alltid med stor uppslutning.

Bygdegårdsföreningen Nyby kapell

Vid en enkel ceremoni efter gudstjänsten på annandag jul 2008 skrevs överlåtelsehandlingarna mellan Söderbykarls församling och bygdegårdsföreningen under och en symbolisk krona utgjorde köpeskillingen.

Cirkeln är sluten och från och med 1 januari 2009 är det åter byborna i Nyby och Rörvik med omnejd som ansvarar för byggnaden.

Bilden

Fotot på de allvarliga församlingsborna framför bönehuset är troligen taget 1910 då huset stod färdigt. Tyvärr har vi inte hittat namn, men Siv och Åke Jansson i Nyby och Jörgen Johansson i Grop har försökt identifiera några av dem med hjälp av andra gamla bilder.

Följande personer är preliminärt namngivna: kvinnan längst till vänster kan vara ”Mattas-Ida” bodde i ett hus med jordgolv på vägen ner mot Ramviken mitt emot Britt och Bertil Rosvalls hus.

Kvinnan som sitter snett till höger om henne kan vara Marie Broberg, hon bodde i huset vid korsningen ner mot Ramviken där Gustav och Carina Henriksson bor idag.

Kvinnan som sitter trea från vänster kan vara Elsa Eriksson, Norr-Rörvik.

Kvinnan som står fyra från vänster är Antonia Jansson, född 1884 och mor till Åke Jansson och kvinnan till höger om henne är Antonias mamma ”Antas-Lina” Carolina Jansson, Åkes mormor född ca 1860.

Den stilige mannen i kubb och kostym är troligen Ludvig Holmgren som var far till kassören Haldor Holmgren i Grop. Kvinnan till vänster om honom kan vara hans hustru Augusta och barnet framför henne deras son Agaton. (Mormors far och mor till Jörgen Johansson i Grop).

Mannen längst till höger är troligen reseombudet, kolportören E. Eriksson, Vätö.