Styrelse

Styrelsen 2018

Bygdegårdsföreningen Nyby Kapell – Nyby bygdegård

Org nr: 802444-4047

 

Ordförande

  • Sean Holmes 0730-393 571

Seketerare

  • Inga Botting

Kassör

  • Annelie Bergström tel 0176-54203

Fastighetsansvarig

  • Jörgen Linuzon

 

Ledamöter

  • Jörgen Johansson
  • Lennart Larsson
  • Annette Lindblom

 

Ersättare

  • Lasse Landberg
  • Kieran Madden