Styrelse

Styrelsen 2021

Bygdegårdsföreningen Nyby Kapell – Nyby bygdegård

Org nr: 802444-4047

Ordförande

  • Lennart Larsson   tel 073-181 87 72

Seketerare

  • Inga Botting  tel 070-205 20 70

Kassör

  • Annelie Bergström tel 070-713 4685

Ledamöter

  • Jörgen Johansson
  • Sean Holmes
  • Annette Lindblom
  • Maria Andersson

Ersättare

  • Lasse Landberg
  • Kieran Madden