Styrelse

Styrelsen 2017

Bygdegårdsföreningen Nyby Kapell – Nyby bygdegård

Org nr: 802444-4047

 

Ordförande

  • Sean Holmes 0730-393 571

Seketerare

  • Maria Anderhagen tel 073-558 24 59

Kassör

  • Annelie Bergström tel 0176-54203

Fastighetsansvarig

  • Jörgen Linuzon
  • Ledamöter
  • Jörgen Johansson
  • Lennart Larsson
  • Inga Botting

 

Ersättare

  • Lasse Landberg
  • Kieran Madden