Styrelse

Styrelsen 2019

Bygdegårdsföreningen Nyby Kapell – Nyby bygdegård

Org nr: 802444-4047

Ordförande

  • Lennart Larsson   tel 073-18 18 772

Seketerare

  • Inga Botting

Kassör

  • Annelie Bergström tel 0176-54203

Ledamöter

  • Jörgen Johansson
  • Sean Holmes
  • Annette Lindblom
  • Maria Andersson

Ersättare

  • Lasse Landberg
  • Kieran Madden