Medlem

Medlem blir du genom att betala in 100 kr/person eller 200 kr/familj. Familj inkl. hemmavarande barn under 20 år.

Bankgiro: 371-8046

Ange namn, adress, telnr och e-postadress om ni har. Vi vill också gärna veta era barns födelseår om ni har familjemedlemskap. Ni kan också betala in avgiften och ringa eller eposta uppgifterna.

Kassör

Annelie Bergström 070-7134685