Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2018 Bygdegårdsföreningen Nyby

Styrelsen har under året bestått av Sean Holmes, ordf., Ing Botting, sekr., Annelie Bergström, kassör, Jörgen Linusson, Fastighetsansvarig, Lennart Larsson, Annette Lindblom , Jörgen Johansson, ledamöter. Lasse Landberg och Kieran Madden, ersättare.

Under året har vi haft 4 styrelsemöten och ett möte med lokal polisen och Ramvikens Båtklubb om Båtgrannsamverkan. Vi har haft 171 betalande medlemmar och 33 barn. Lokalerna har varit uthyrda 15 gånger till fester, föreningar, bokcirkeln och skaparcirkeln.

Verksamhet

2018 var den torraste och varmaste sommar sedan jag flyttade till Nyby 2003. Dock lyckades vi få en regnig dag, 22 juni! Midsommarfirandet ägde rum tidigare under dagen igen och trots vädret lockades ca 170 besökare. Under året har vi haft ungefär 20 programpunkter.

Vi har haft en markant förbättring på lokalens innemiljö när vi fick upp akustikplattor i taket. De dämpar bruset och gör det mycket enklare att höra varandra när det är flera folk här.  Kiosken vid Ramviken var bemannad igen under sommaren med försäljning av korv, mackor och kaffe mm. Den är en bra informell mötesplats i byn som vi vill gärna ha kvar. Tack så mycket till Maja och Hanna för att vi har haft det här väldig trevlig inslaget igen denna sommaren (och även Magnus och Veronica). I nu läget har vi ingen som vill utnyttja kiosken i år så vi söker andra intresserade.

Vi vill tacka Studieförbundet Vuxenskola som har bidragit till många grupper och evenemang.

Efter Stormen Alfrida var bygdegården en viktig plats där flera kunde hämta vatten, duscha, diska och även sitta och jobba med wifi under det två veckor långa strömavbrottet.

Lokalen har också haft 22 aerobics pass och varit en ”häng” för ungdomar.

Aktiviteter

Midsommarfirandet var lyckat igen i år, trots vädret. Bycaféerna var välbesökta och är ett förnämligt sätt för oss bybor att umgås och träffa varandra.

Växt och Skördemarknaderna var också välbesökta. Vi tackar Ramvikens Båtklubb där vi hade en välbesökt sommarfest med musik och grill.

Vi har haft våra två årliga Gudstjänster till Påsk och Jul och särskilt Jul var välbesökt.

Bokcirkeln har varit aktiv med 10 träffar. Kolla på facebookgruppen Nyby – en aktiv by i Roslagen. Där ser ni jättemånga bilder från Nyby också.

Tack

Ett stort tack till alla som har bidragit till året som har gått. Alla insatser är värdefulla och tillsammans bygger vi ett aktivt och inkluderande samhälle.

Nyby 19 Feb 2019

Sean Holmes   Annelie Bergström   Inga Botting   Lennart Larsson

Jörgen Linusson   Jörgen Johansson   Annette Lindblom Lars Landberg