Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2016 för Bygdegårdsföreningen Nyby kapell

Styrelsen har under året bestått av: Lennart Larsson, ordf., Maria Anderhagen, sekr., Annelie Bergström, kassör, Jörgen Linuzon, fastighetsansvarig (tillsammans med Sean Holmes), Inga Botting, Lasse Landberg och Jörgen Johansson, ledamöter. Sean Holmes och Kieran Madden, suppleanter.

Vi har under året haft åtta styrelsemöten samt mejl- och telefonkontakter.

Antalet medlemmar under året har varit 187 vuxna och 46 barn. Lokalerna har under året varit uthyrda 22 gånger till fester, föreningar, bokcirkel och skaparcirkeln.

VERKSAMHET

Under 2016 hade vi 20 olika programpunkter som alla har varit mer eller mindre välbesökta. Midsommarfirandet lockade som vanligt flest besökare.

Fastigheten har under året målats utvändigt och fibern äntligen inkopplad. Dessutom installerades ytterligare en luftvärmepump vilket har höjt värmen i lokalen betydligt!

Vi fick i somras, av Inger och Tomas Adeborn, överta en gammal fin kiosk som nu placerats vid badplatsen vid Ramviken och som kommer att rustas upp under 2017.

Ekonomiskt har det varit ett bra år. Vi har även i år fått ett lokalhållarbidrag på 15 000 kr och 8 000 kr för slåttern av Kråkhättan som vi däremot nu avsagt oss efter att intresset svalnat.

AKTIVITETER

Många av våra aktiviteter återkommer år efter år och framförallt det som händer under sommarhalvåret lockar många deltagare. Midsommarfirandet, Växt- och Skördemarknaderna är de mest välbesökta, men även Valborgsmässoelden lockar alltfler. Även Bycaféerna har många besökare. Kräftskivan avslöjade att vi har många som är duktiga på att spela och sjunga i vår förening.

Vi har också stått som värdar för gudstjänster under annandag påsk och jul där kollekten skänkts till Bygdegården. Som vanligt har föreningen också klippt gräs, städat och hållit snyggt vid badet och festplatsen vid sjön.

Bokcirkeln och Skaparcirkeln har varit aktiva under året. Samarbetet med Studieförbundet Vuxenskolan har varit värdefullt.

Föreningen har också medverkat i Söderbykarls bästa sidor, en liten skrift som delas ut i vårt område.

Tack

Till alla som hjälpt till med stort och smått under året vill styrelsen framföra ett stort tack. Om du som medlem vill hjälpa till eller har idéer på arrangemang och verksamheter så tveka inte att ta kontakt med oss i styrelsen.

Nyby 18 februari 2017

Lennart Larsson Maria Anderhagen Annelie Bergström
Jörgen Linuzon Jörgen Johansson Lars Landberg
Inga Botting